Strona Główna Aktualności Artykuły Galeria Linki Forum Grudzień 13 2019 14:39:10
Nawigacja
Strona Główna
Aktualności
Artykuły
Kadra Pedagogiczna
Galeria
Linki
Forum
Kontakt
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 21
Najnowszy Użytkownik: Joshkew
OBCHODY JUBILEUSZU 100 - LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DULABCE
Obchody Jubileuszu 100 - lecia Szkoły Podstawowej w Duląbce
Dzień 12 września 2010 roku dla wszystkich tych, którym bliska jest Szkoła Podstawowa w Duląbce , zapisze się jako dzień niezwykły, bowiem w tym dniu Szkoła świętowała 100 – lecie swego istnienia.

Historia Szkoły Podstawowej w Duląbce sięga czasów zaborów. Budowa szkoły była możliwa dzięki staraniom mieszkańców ówczesnej gminy Duląbka wraz z obszarem dworskim, a także wsparciu mieszkańców Dzielca i Radości. W roku 1908 Wysoka Rada Szkolna Krajowa wydała orzeczenie o zorganizowaniu jednoklasowej szkoły ludowej w Duląbce. W 1910 r. stanął budynek szkolny murowany z mieszkaniem dla nauczyciela, o ówczesnej nazwie Szkoła Ludowa Pospolita. Na podstawie odnalezionej wśród starych dokumentów kroniki szkolnej dowiadujemy się, że dźwięk pierwszego dzwonka rozległ się 18 września 1910r. Pierwszą tymczasową nauczycielką była mianowana przez Radę Szkolną Okręgową w Jaśle pani Stefania Romańska. Od 1911 r. stałym nauczycielem i kierownikiem szkoły był bardzo aktywny i zasłużony dla samej szkoły i Duląbki Zygmunt Bałuk. W roku szkolnym 1911/1912 na naukę dzienną i dopełniającą zapisało się łącznie 104 dzieci. Uczono języka polskiego, rachunków, geografii, przyrody, historii, śpiewu, prac ręcznych i religii. Zygmunt Bałuk doprowadził do założenia biblioteki i czytelni. W czasach zaborów szkoła chlubnie wpisała się w życie miejscowego środowiska. Zawsze uroczyście obchodzono rocznice wydarzeń historycznych. Poza wychowaniem patriotycznym i likwidacją analfabetyzmu dbano o rozwój kultury życia codziennego.
Wybuch I wojny światowej sparaliżował działalność szkoły. Została ona zniszczona i zrabowana. Od początku wojny do roku 1924 trwała nauka, jednak z dużymi przerwami.
Od roku 1924 do II wojny światowej przywrócony został normalny rytm nauki w szkole. Frekwencja była wzorowa. Szkoła w tym czasie działała prężnie , była ośrodkiem kultury wsi. Działał teatr amatorski, koło krajoznawcze, odbywały się pogadanki, odczyty i konferencje dla starszej młodzieży i dorosłych. Uroczyście obchodzono wszystkie święta narodowe.
Wybuch II wojny światowej nie spowodował zawieszenia zajęć szkolnych. Do roku 1944 nauka odbywała się codziennie z wyjątkiem miesięcy zimowych, ze względu na brak opału. Dnia 13 września 1944 r. zajęcia przerwano, gdyż cała wieś była zajęta przez Niemców. Szkoła została zdemolowana, stacjonowały w niej wojska niemieckie. Przy szkole od strony zachodniej znajdowały się groby żołnierzy niemieckich.
Kierownikiem szkoły od 1943 do 1945 r. był Kazimierz Tuszyński. Do roku 1947 była to szkoła pięcioklasowa, a od września1947r. szkoła sześcioklasowa. Nauka odbywała się w klasach łączonych : kl. I i II, III i IV oraz V i VI. We wrześniu 1945 roku kierownictwo szkoły przejął Stefan Piątkiewicz, który pełnił tę funkcję do 1950r. . W roku szkolnym 1950/1951 kierownikiem szkoły został Stanisław Bolek i pełnił tę funkcję do 1959 r. Ważnym wydarzeniem było wprowadzenie w roku 1954/1955 szkoły pełnej siedmioklasowej. Do szkoły uczęszczało wówczas 94 dzieci. W roku 1958/1959 rozpoczęła się dobudowa nowego piętrowego skrzydła szkoły mającego pomieścić trzy sale lekcyjne oraz mieszkania dla nauczycieli. Mieszkańcy wykazali się wielką ofiarnością pomagając w naprawie drogi, zwózce materiałów budowlanych, pracach murarskich i wykończeniowych. We wrześniu 1960r uczniowie rozpoczęli naukę w nowych salach lekcyjnych.
W roku 1960/1961 kierownictwo szkoły objął Władysław Trumpus. Kolejnymi kierownikami, a później dyrektorami szkoły byli: Edward Niepokój od 1964 do 1969, Władysław Piczak od 1969 do 1992 Alicja Adamik od 1992 do 1993 i Małgorzata Wnęk od 1993 do chwili obecnej
Od roku 1997 rozpoczęła się przebudowa i modernizacja budynku szkolnego. Do chwili obecnej dokonano przebudowy i adaptacji na potrzeby szkoły mieszkań nauczycieli znajdujących się na piętrze, wymieniono okna, dobudowano kotłownię, szatnię i łazienki, wymieniono ogrzewanie na centralne. Przebudowano również korytarze i klatkę schodową i wymieniono pokrycie dachu. W ostatnich latach zamontowano biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz wymieniono ogrodzenie wokół budynku.

Na podstawie informacji z kronik w ciągu 100 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Duląbce swój wkład w krzewienie oświaty wnieśli następujący nauczyciele :
Stefania Romańska , Józefa Bułakowa, Maria Ipoldówna, Józefa Dąbrowska, ks. Jan Rudnicki, Stanisław Jurys, Michalina Piątkiewicz, ks Mieczysław Szewczyk, Stanisław Kiełbasa, ks Józef Przybylski, Mieczyslaw Kuś, Maria (Rzońca) Bolek, Maria (Pepera) Słowińska , Edward Sławniak , Alicja Zarębska, Ludwika Jastrząb, Romana Zięba, Stanisława Łaskowska, Maria (Wietecha) Żychowska, Czesława Szmyd, Stanisława Kołodziej, Jan Nawracaj, Janina Wszołek, Jadwiga Kras, Zofia Chudzik, Anna Pisz , Urszula Pisz, Janina (Chochołek) Kamińska, Jadwiga Steczkowska, Maria (Dobosz) Więcek, Ryszard Mlicki, Salomea Janusz, Teodor Buglewicz, Maria (Dziedzic) Mizerak, Tadeusz Piątkowski, Wirginia Bugajska, Jolanta Mastej, Jan Potrawski, Alicja (Biernacka) Adamik, Wanda Szot, Bernadetta Rysz, Maria Dworzańska, Zofia Wickowska Małgorzata Kachlik, Wiesława Kosiba, Renata (Nowak) Ciołkosz, ks. Bień, ks. Roman Trzeciak, ks. Zbigniew Kołodziej, ks. Michał Rurak, ks Antoni Czechowicz, Magdalena Mastej, Magdalena Borowska, Danuta Tutaj, Waldemar Dworakiewicz, ks. Stanisław Szylak, ks. Franciszek Motyka, Dorota Starzec, Jacek Bracik, Elżbieta Brej, Anna Mikołajczyk, Renata Budziak, Wioletta Gronek, Agnieszka Surowiec – Kowalska, ks. Władysław Depa, Paweł Wnęk, Anna Łaska, Janusz Kowalski.

„ Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem."12 września br. roku odbyły się uroczystości obchodów 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Duląbce. Na wstępie pani Dyrektor Małgorzata Wnęk serdecznie i ciepło powitała przybyłych gości na jubileusz szkoły: przedstawicieli władz oświatowych i gminnych, księży, przedstawicieli pracowników GZEAS- u, dyrektorów szkół i przedszkoli z gminy Dębowiec , radnych , sołtysów pobliskich wsi, absolwentów, pracowników i nauczycieli, rodziców i uczniów oraz mieszkańców wsi i sympatyków szkoły.
Następnie została odprawiona Msza Św, której przewodniczył ks. Dziekan Franciszek Motyka . Mszę świętą uświetnił występ młodzieżowego chóru I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle „Soli – Deo” pod dyrekcją księdza Andrzeja Sroki i mgr Moniki Twarduś. Chór na początku mszy zaśpiewał pieśń „Gaude Mater Polonia”, w trakcie pieśń „Nieście chwałę mocarze” oraz wiele innych a po mszy, inaugurując część oficjalną obchodów jubileuszu pieśń Gaudeamus Igitur.
Potem nastąpiły oficjalne przemówienia. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Szkoły Małgorzata Wnęk. Na wstępie swojego przemówienia odczytała fragment kroniki szkolnej , wpis z dnia 16 września 1910r. dokonany przez inspektora szkolnego. Nawiązując do treści zapisu podkreśliła kulturotwórczą i wychowawczą rolę szkoły oraz fakt, że przez 100 lat swego istnienia Szkoła Podstawowa w Duląbce wykształciła wielu mądrych, odpowiedzialnych i szlachetnych ludzi.
Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski który podkreślił niezastąpioną rolę szkoły w środowisku lokalnym oraz Wicekurator Antoni Wydro, który zwracając się do uczniów mówił o odpowiedzialności, jaka spoczywa na całej społeczności uczniowskiej, aby godnie reprezentować szkołę.
Kilka miłych i ciepłych słów o szkole powiedział przewodniczący Rady Gminy Janusz Budziak.
Następnymi mówcami byli: nauczycielka, pracująca w szkole w latach 50-tych Pani Maria Słowińska, która wspominając warunki pracy w szkole w ówczesnych czasach porównała je do warunków współczesnych oraz jeden z absolwentów tej szkoły Pan Stanisław Królikowski, który wspominał swoich kolegów ze szkolnej ławki tych nieżyjących, i tych którzy nie mogli przybyć na uroczystość.
Na koniec proboszcz naszej parafii ks. Dziekan Franciszek Motyka odczytał list od księdza Infułata dr Adolfa Setlaka - absolwenta naszej szkoły, który usprawiedliwił swoją nieobecność podczas uroczystości jubileuszowych, oraz zapewniał, że o wszystkich mieszkańcach wsi i pracownikach szkoły będzie pamiętał w modlitwie.

Goście przekazali na ręce dyrektora upominki dla szkoły, życzyli sukcesów w dalszej pracy i podziękowali inicjatorom za zorganizowanie uroczystości.
Kolejnym punktem programu było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Do aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej dyrektor szkoły zaprosiła ojca naszej gminy Pana Wójta Zbigniewa Staniszewskiego, przedstawiciela władz oświatowych Pana Wicekuratora Antoniego Wydro, przewodniczącego Rady Gminy Pana Janusza Budziaka, przedstawiciela społeczności wiejskiej Pana Sołtysa Dominika Rzońcę, oraz wieloletniego dyrektora, który tej szkole poświęcił znaczną część swojego życia Pana Władysława Piczaka . O poświęcenia poprosiła księdza Dziekana Franciszka Motykę. Orszak prowadzony przez uczniów niosących flagę polski przemaszerował do holu budynku szkoły, gdzie została wmurowana tablica. Tam dokonano aktu odsłonięcia i poświęcenia.
Po części oficjalnej polonezem w wykonaniu absolwentów rozpoczęto część artystyczną. Uczniowie naszej szkoły przedstawili historię szkoły. Fragmenty kroniki czytane przez lektorów przeplatane były okolicznościowymi wierszami i piosenkami oraz doskonale odegraną przez małych aktorów scenką z życia szkoły. Na zakończenie absolwentka Marzena Pisz jako Genowefa Pinda w humorystycznej scence wspominała zamierzchłe czasy, kiedy chodziła do szkoły w Duląbce. Towarzyszył jej Artur Setlak w roli redaktora telewizji TVN 24 oraz Monika Pisz w roli byłej szkolnej sympatii. Występy dzieci i młodzieży zostały entuzjastycznie przyjęte przez publiczność, a ostatnia scenka bardzo wszystkich rozbawiła .

Następnie goście zostali zaproszeni do budynku szkoły na obiad i przekąski przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Duląbce oraz na doskonałe słodkie wypieki przygotowane przez rodziców, a pozostali zostali poczęstowani bigosem. Uczniowie szkoły i absolwenci biorący udział w części artystycznej otrzymali słodycze i owoce. Wszyscy zostali zaproszeni również do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów i do dokonania wpisów w księdze pamiątkowej. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowane zostały kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart kronik, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów, zdjęć grupowych z wychowawcami i zdjęć z wycieczek.
Zaproszeni goście otrzymali foldery propagujące historię i współczesność szkoły a mieszkańcy wsi pamiątkowe karty z podziękowaniem za wkład w ufundowanie tablicy pamiątkowej.

W godzinach popołudniowych rozpoczął się festyn. Wszyscy goście bawili się przy muzyce, mogli zjeść smaczne zapiekanki i kiełbaskę z grila przygotowane i sprzedawane przez rodziców.

Ten niezwykły dzień wpisze się w historię miejscowości jako uroczystość wyjątkowa, niezwykła i podniosła. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto Szkoły było wspaniałą okazją do refleksji, przywołania wspomnień dotyczących losów osób związanych z nasza szkołą, przywołania w pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Duląbce składa szczególne podziękowanie Wójtowi Gminy Dębowiec za dbałość o utrzymanie szkoły . Pozyskiwanie środków finansowych i przeprowadzanie modernizacji oraz bieżących remontów budynku szkoły i otoczenia wokół budynku, a także pomoc w pozyskaniu sponsorów i w organizacji obchodów jubileuszu.

Serdecznie dziękuje Samorządowi Gminy Dębowie oraz mieszkańcom wsi Duląbka za ufundowanie tablicy pamiątkowej.

Dziękuje wszystkim sponsorom:

Właścicielowi Zakładu Masarskiego „Trio” w Jaśle – Romanowi Żychowskiemu
Właścicielowi Firmy Usługowo - Handlowej „WITEX” w Grybowie – Józefowi Witek
Właścicielowi Firmy Kamieniarsko - Budowlanej „KAMBUD” w Paszynie – Tomaszowi Kościólek
Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Dębowcu – Markowi Stójowi
Państwu Jadwidze i Bogdanowi Tęcza
Właścicielowi Piekarni w Cieklinie – Zbigniewowi Rzońcy

Słowa podziękowania należą się również:

Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Januszowi Budziakowi za organizację festynu w dniu obchodów jubileuszu oraz pomoc w montażu podłogi i sceny,

Sołtysowi Panu Dominikowi Rzońcy za transport oraz montaż podłogi i sceny i pomoc w organizacji prac porządkowych wokół budynku,

Kołu Gospodyń Wiejskich za przygotowanie obiadu i zimnych zakąsek dla zaproszonych gości, oraz organizację festynu,

Radzie Rodziców za obsługę festynu ,

Rodzicom wszystkich uczniów za przygotowanie i ofiarowani doskonałych wypieków,

Panom: Janowi Wyżkiewiczowi, Romanowi Kmiecikowi, Bogdanowi Zoła, Mirosławowi Krzan, Bogdanowi Tęcza za montaż sceny i podłogi oraz wykonanie prac porządkowych,

Chórowi Soli - Deo pod dyrekcją Pani mgr Moniki Twarduś za uświetnienie swoim śpiewem Mszy Świętej oraz inaugurację oficjalnej części obchodów jubileuszu,

Księdzu Andrzejowi Sroce za zebranie oraz przygotowanie chóru,

Pani Marii Dworzańskiej za opracowanie scenariusza części artystycznej, oraz przygotowanie uczniów i absolwentów do występu.

Pani Wioletcie Gronek za przygotowanie absolwentów do poloneza oraz pomoc w wykonaniu dekoracji i ekspozycji zdjęć,

Pani Renacie Budziak za przygotowanie kronik, pomoc w wykonaniu dekoracji i ekspozycji zdjęć,

Pozostałym nauczycielom: Pawłowi Wnęk, Magdalenie Mastej i Małgorzacie Rosik za pomoc w wykonaniu dekoracji,

Uczniom i absolwentom za wkład pracy w przygotowanie części artystycznej,

Wszystkim rodzicom za wykonanie prac porządkowych wokół budynku szkoły.


Komentarze
Karol dnia wrzesień 28 2010 20:49:12
Uroczystość ok
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

MerlinToops
12/08/2017 11:59
[url=http://www.cheko.ch/
nike-blazer-schweiz-669.p
hp]Nike Blazer Schweiz[/url] When you are looking for a cash advance but have lower than stellar credit, try out to get the loan using a len


MerlinToops
04/08/2017 03:54
[url=http://www.pixelgeni
c.it/scarpe-da-ginnastica
-saucony-prezzo-752.html]
Scarpe Da Ginnastica Saucony Prezzo[/url] When taking a picture of the landscape, attempt to make sure that the


WNEKdyr
15/09/2010 11:14
Witam wszystkich na stronie Szkoły Podstawowej w Duląbce. Zapraszam do korzystania z niej czniów rodziców i gości.

Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 Brasil-Fusion Theme by: IceWasp 89,569 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu